Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach

 

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane w ośrodku  od poniedziałku do piątku w godzinach między 8 a 18.

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych odbywa się we wtorki w godzinach 7.30 do 9.00.

W gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej wykonujemy badania ktg dla kobiet w ciąży, które złożyły deklaracje do położnej bezpłatnie!

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach realizuje w sposób ciągły program profilaktyki chorób układu krążenia oraz profilaktykę gruźlicy.


Od 1 października 2017r. od godz. 8.00 rano najbliższą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców Gminy Gaworzyce realizują:

1) Głogowski Szpital Powiatowy ul.Kościuszki 15a
tel. 76 832 03 01

2) Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie ul.Bema 5-6
tel. 76 840 16 90

3) Miedziowe Centrum Zdrowia Lubin ul.Skłodowskiej-Curie 54 tel. 76 846 04  06
lub 76 846 03 00

 

Personel realizujący świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w GOZ w Gaworzycach:

1.Lekarze:

Jolanta Hübner-Kowaluk I st. specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych; II st. specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej

Andrzej Kaleta 
specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych

Zygmunt Król I st. specjalizacji w zakresie pediatrii

Anna Link specjalizacja w dziedzinie pediatrii

2. Pielęgniarki:

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne (usługi pielęgniarki w przychodni oraz w domu u pacjenta):
Marzena Orzechowska
Renata Ciupak

Pielęgniarka punktu szczepień/ pielęgniarka szkolna:
Ewa Tołoczko

3. Położne:

Położna środowiskowo- rodzinna:
Emilia Samorek