Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach

 

 Szanowni Państwo,

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów, którzy złożą deklarację wyboru do lekarza,
pielęgniarki i położnej.

Deklarację otrzymacie Państwo w rejestracji ośrodka.

Pacjent może bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego nie częściej niż dwa razy w roku. Z każdą kolejną zmianę należy uiścić opłatę 80 zł. Opłaty nie są wymagane,
jeżeli zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od pacjenta.

W imieniu niepełnoletnich dzieci deklarację składają ich prawni opiekunowie. Z kolei noworodki do 6 miesiąca życia, nie posiadające numeru PESEL, mogą być
zapisywane na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica czy innego prawnego opiekuna. Jednak gdy dziecko ukończy 6 miesiąc, deklaracja ta przestanie działać.

Wówczas rodzic musi, złożyć nową według standardowych procedur. Cała rodzina nie musi być zapisana do jednego lekarza POZ.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8316 220.

 

 

 

Wychodząc naprzeciw Państwu uruchamiamy naszą stronę internetową, na której zostaną umieszczone najważniejsze informacje dotyczące
udzielanych świadczeń.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej : www.gozgaworzyce.pl

Strona BIP www.gozgaworzyce.e-bip.org.pl