Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach

 

 

Z UWAGI NA ZAGROŻENIE SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ OD DNIA 16 MARCA (PONIEDZIAŁEK)   DO ODWOŁANIA W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA
W GAWORZYCACH WPROWADZAMY OBOWIĄZKOWĄ  REJESTRACJĘ TELEFONICZNĄ 76 8316 220
( REJESTRACJA OSOBIŚCIE TYLKO W WYJATKOWYCH SYTUACJACH).

WIZYTY BĘDĄ REJESTROWANE TYLKO TELEFONICZNIE A ODBIÓR RECEPT

( KODÓW) BĘDĄ TAKŻE PODAWANE TELEFONICZNIE.

NIE ODBIERAMY KODÓW W OKIENKU TYLKO PROSIMY ABY DZWONIĆ PO KOD!

 PROSIMY ABY OGRANICZYĆ WIZYTY W OŚRODKU DO MINIMUM !!!  TELEFON DO OŚRODKA 76 8316 220

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gaworzycach pacjentom udzielane są teleporady. Pacjenci mogą kontaktować się z lekarzem w środy od 8-9 i czwartki od 12-13 pod numerem telefonu ośrodka 76 8316 220 w celu zadawania pytań związanych z leczeniem pacjenta. W przypadku niektórych porad niezbędna jest weryfikacja tożsamości pacjenta w celu ochrony danych osobowych. Teleporady powinny dotyczyć w miarę możliwości jedynie sytuacji, w których udzielenie porady lekarskiej wymaga fizycznego kontaktu z pacjentem i nie wiąże się z dużym ryzykiem medycznym. Są to np. gorączka lub przeziębienie u pacjenta i chęć dowiedzenia się jak można leczyć takie dolegliwości czy prośba o przypomnienie dawkowania leków lub innych zaleceń , w sytuacji , w której pacjent zgubił kartkę.

 

 

 

 

 Szanowni Państwo,

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów, którzy złożą deklarację wyboru do lekarza,
pielęgniarki i położnej.

Deklarację otrzymacie Państwo w rejestracji ośrodka.

Pacjent może bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego nie częściej niż dwa razy w roku. Z każdą kolejną zmianę należy uiścić opłatę 80 zł. Opłaty nie są wymagane,
jeżeli zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od pacjenta.

W imieniu niepełnoletnich dzieci deklarację składają ich prawni opiekunowie. Z kolei noworodki do 6 miesiąca życia, nie posiadające numeru PESEL, mogą być
zapisywane na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica czy innego prawnego opiekuna. Jednak gdy dziecko ukończy 6 miesiąc, deklaracja ta przestanie działać.

Wówczas rodzic musi, złożyć nową według standardowych procedur. Cała rodzina nie musi być zapisana do jednego lekarza POZ.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8316 220.

 

 

 

Wychodząc naprzeciw Państwu uruchamiamy naszą stronę internetową, na której zostaną umieszczone najważniejsze informacje dotyczące
udzielanych świadczeń.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej : www.gozgaworzyce.pl

Strona BIP www.gozgaworzyce.e-bip.org.pl